Stichting Team Onbeperkt

Team onbeperkt werkt vanuit de gedachte dat iedereen ondanks beperkingen mee moet kunnen doen. Ons ideaal beeld is een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder een beperking. Volgens het VN – verdrag voor rechten van personen met een beperking uit 2016, moeten mensen met een beperking net als ieder ander kunnen meedoen in onze samenleving.  

Een inclusieve samenleving bestaat uit verschillende onderdelen: wonen, onderwijs, werken, reizen en sporten. Team onbeperkt richt zich vooral op de inclusieve arbeidsorganisaties en het inclusief sporten. Inclusieve arbeidsorganisaties zijn organisaties waar iedereen in staat wordt gesteld om naar eigen vermogen bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Dit betekent dat ook mensen met arbeidsbeperkingen en een afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid moeten zijn om actief deel te nemen aan het arbeidsproces. Team Onbeperkt wil een actieve rol vervullen om mensen met beperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige arbeidsplaats op arbeidsmarkt te helpen vinden.

Door mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt  te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces en aan de andere kant de werkgevers te motiveren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het sleutelwoord hierin is samenwerken. 

Nieuwsberichten

  • Stadlander: ‘Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt’
  • Toepassing SROI  renovatieproject Wierlaan  in Bergen op Zoom
  • Toepassing SROI (social return on investment) in de praktijk.
  • Stoffels Blijenberg steunt Team Onbperkt
  • Oprichting stichting Team Onbeperkt officieel een feit