Toepassing SROI Woningcorporaties

Social Return On Investment (SROI) is het meten van de sociale maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen bij een aanbesteding
e
en SROI-verplichting hebben.  Deze verplichting bestaat uit een minimale investering van 5% in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Begin 2020 zijn we aangesloten bij een uniek onderzoek naar methodiek ontwikkeling voor duuzame SROI – plaatsingen , die economisch rendement opleveren. In een pilotproject in bestaande woningbouw , is door hoofdaannemers en onderaannemers in co-creatie, gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om kandidaten met een achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring te bieden. Samen met Gemeenten, opdrachtgevers en begeleidende instanties werken we aan de ontwikkeling van een  methodiek om van SROI een duurzaam en een economisch succes te maken.

Team onbeperkt heeft deze toepassing van SROI geinitieerd bij woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom. Wij zijn trots dat Stadlander in een pilotproject op dezelfde manier gaat werken. Stadlander heeft een verplichting van SROI opgenomen in de aanbesteding van een renovatieproject. Hoofdaannemers en onderaannemers gaan hier ook de verantwoordelijkheid nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen of duurzaam in dienst te nemen. 

Project nieuws