Toepassing SROI (social return on investment) in de praktijk

 
 
 
 

Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het renovatieproject Purmerhoek in Capelle a/d IJssel. In opdracht van woningcorporatie Havensteder voert Team ERAflats hier verduurzaming uit aan 504 Woningen in bewoonde staat.

Woningcorporatie Havensteder heeft bij de aanbesteding een verplichting van SROI (social return on investment) opgenomen . Hoofdaannemers en onderaannemers hebben in co-creatie gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te bieden of zelfs duurzaam in dienst te nemen.in totaal werken er 80 medewerkers aan dit project waarvan 21 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geweldig om van de mensen zelf te horen dat het werkt.

Team Onbeperkt heeft deze toepassing van SROI geïnitieerd bij woningcorporatie Stadlander en wij zijn trots dat Stadlander in een pilotproject op dezelfde manier gaat werken. Hoofdaannemers en onderaannemers gaan hier ook de verantwoordelijkheid nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen of duurzaam in dienst te nemen.