Team Onbeperkt

Team onbeperkt werkt vanuit de gedachte dat iedereen ondanks beperkingen mee moet kunnen doen. Ons ideaal beeld is  een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder een beperking. Volgens het VN – verdrag voor rechten van personen met een beperking uit 2016, moeten mensen met een beperking net als ieder ander kunnen meedoen in onze samenleving.  

Een inclusieve samenleving bestaat verschillende onderdelen: wonen, onderwijs, werken, reizen en sporten. Team Onbeperkt richt zich vooral op de  inclusieve arbeidsorganisaties en het inclusief sporten. Team Onbeperkt vervult een actieve rol om mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige arbeidsplaats op de arbeidsmarkt te helpen vinden.

Nieuwsberichten

Team Onbeperkt Mont Ventoux 2020

Wij zien de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch staat voor de strijd die mensen met een beperking moeten leveren wanneer  zij deel willen  nemen aan de inclusieve samenleving. 

Wij gaan op 28 juni 2020 met een groep van 42 personen de symbolische strijd aan en gaan de  Mont Ventoux op verschillende manieren beklimmen. Fietsend, wandelend en  hardlopend gaan wij deze strijd aan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Team Onbeperkt. 

Wil je dit mooie doel steunen?  Elke euro is welkom! Alle kleine beetjes maken één mooi groot bedrag  waarmee Team onbeperkt meer mensen met een beperking aan het werk te krijge

Steun Team Onbeperkt

Vrienden van Team Onbeperkt