Team Onbeperkt

Team onbeperkt werkt vanuit de gedachte dat iedereen ondanks beperkingen mee moet kunnen doen. Ons ideaal beeld is  een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder een beperking. Volgens het VN – verdrag voor rechten van personen met een beperking uit 2016, moeten mensen met een beperking net als ieder ander kunnen meedoen in onze samenleving.  

Een inclusieve samenleving bestaat verschillende onderdelen: wonen, onderwijs, werken, reizen en sporten. Team Onbeperkt richt zich vooral op de  inclusieve arbeidsorganisaties en het inclusief sporten. Team Onbeperkt vervult een actieve rol om mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige arbeidsplaats op de arbeidsmarkt te helpen vinden.

Nieuwsberichten

Vrienden van Team Onbeperkt